Regels en subsidies Regels en subsidies

Regels en klimaatsubsidies | Alles op een rij

Bij Thermonoord begrijpen we het belang van duurzaamheid en het effectief aanpakken van de energietransitie. Onze missie is om jou te voorzien van de meest actuele en relevante informatie over milieuregels en financiële ondersteuningen die  helpen bij het maken van verantwoorde keuzes voor jouw klant en jouw bedrijf.

Regels en subsidies

Van het gas af

In Nederland is het verplicht om een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken na een ingrijpende renovatie. Dat kan met zonnepanelen of een zonneboiler, maar ook met een warmtepomp. Kortom, laat je tijdens je renovatie ook je verwarmings- en/of koelinstallatie vervangen? Dan ben je verplicht om een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie te produceren. De overheid stimuleert de energietransitie met onder andere subsidies. De bekendste subsidieregeling is: ISDE.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  • Wil jij je bedrijfspand/woning verduurzamen? Bijvoorbeeld door een warmtepomp, isolatiemateriaal, zonneboiler, of windturbine te installeren? Dan kun je de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen.


Je kan de ISDE aanvragen als particulier of als zakelijke gebruiker (bv. Vereniging van Eigenaren)

Lees hier meer
 

Let op vanaf 2024 zijn er een aantal zaken gewijzigd rondom deze subsidie.
Zo komen warmtepompen met energielabel A+ of lager niet meer in aanmerking voor deze subsidieregeling.


Lees hier meer

Regels en subsidies
Regels en subsidies

F-gassen 

Tevens mag niet iedereen een warmtepomp of airco installeren. Als installateur moet je hier een geschikt F-gassen certificaat hebben en een bedrijfscertificaat of  persoons- en bedrijfscertificaat afhankelijk van de bedrijfsvorm.

Lees hier meer


Nationaal warmtefonds

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook huizenbezitters die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben mogelijk in aanmerking voor deze lening.

Lees hier meer

Energieprestatie en Milieueisen

BENG

In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:
 

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten


Lees hier meer


NTA 8800

Bepalingsmethode energielabel
Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen. De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800) is te downloaden bij NEN.


Download NTA 8800 (vrij beschikbaar)

Regels en subsidies

MilieuPrestatie Gebouwen - MPG

MPG is een maatstaf die aangeeft hoe milieuvriendelijk de materialen zijn die gebruikt worden bij de bouw of renovatie van een gebouw. De MPG-waarde wordt berekend door de milieu-impact van alle gebruikte bouwmaterialen over de gehele levensduur van een gebouw te evalueren. Een lage MPG-waarde duidt op een lagere milieubelasting en is dus gunstiger voor duurzaam bouwen. 
Voor installateurs is het belangrijk om kennis van MPG te hebben, omdat dit kan bijdragen aan de keuze voor duurzamere installatiematerialen en -technieken. Bovendien kunnen goede MPG-scores de marktwaarde en het milieu-imago van een project verbeteren.

Lees hier meer


Duurzaam ondernemen

Er zijn diverse regelingen van de overheid die steun bieden bij investeringen in duurzame energie en milieuvriendelijke producten. Dit omvat subsidies, fiscale voordelen en ondersteunende programma's, die allemaal kunnen bijdragen aan het verlagen van de kosten en het verhogen van de haalbaarheid van duurzame installatieprojecten.


Fiscaal voordeel
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

  • Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je  gebruikmaken van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Je mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Hiermee kun je rente- of liquiditeitsvoordeel behalen. Je betaalt dus minder belasting.


Lees hier meer


Energie-investeringsaftrek (EIA)

  • Investeer je in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kun je in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 40% van de kosten voor jouw investering aftrekken van de fiscale winst.


Lees hier meer

Regels en subsidies

Krediet, lening of borgstelling

Financiering uit Groenfonds
 

  • Wil je investeren in een innovatief duurzaam project? Bijvoorbeeld projecten voor een circulaire economie of betrekking hebben op de energietransitie? Dan kun je financiering met een lagere rente aanvragen bij een bank met een groenfonds.


Lees hier meer


Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-Groen)
 

  • Wil je jouw onderneming verduurzamen om energiekosten te verlagen? Dan kun je met de BMKB-Groen regeling een lening krijgen waarbij de overheid garant staat. Zo kun je ook makkelijker en ook meer lenen dan zonder deze garantie. De garantie is maximaal 12 jaar.


Lees hier meer

Ondersteuning en advies van ThermoNoord

ThermoNoord biedt specifieke ondersteuning en advies aan installateurs over productselectie en installatietechnieken, met een focus op duurzame oplossingen. Dit omvat ook hulp bij het maken van nauwkeurige kosten/baten analyses voor jou en jouw klanten. Bekijk onze diensten en ontdek wat ThermoNoord voor jou kan betekenen