Waar moet u zich aan houden bij het bepalen van de capaciteit van de ventilatie-installatie?


Minimale ventilatie richtlijnen; de wettelijk benodigde hoeveelheden verse lucht zijn vastgelegd in het huidige Bouwbesluit.

De richtlijnen zijn bepaald voor de volgende gebouwen;

Kantoren
Kantoorruimtes: 23.4 m3/h p.p.(1 persoon per 10m2)
Bijeenkomstruimtes: 14.4 m3/h p.p.(1 persoon per 6 m2)
Magazijnen e.d.: 23.4 m3/h p.p.

Winkelpanden
Winkelruimte: minimaal 1x per uur de totale kubieke inhoud verversen.

Horecagelegenheden
Voor de horeca wordt een mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat vereist en een luchtverversingscapaciteit van 3.8 x10-3m3/s per m2. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5.7 x per uur bij een hoogte van 2.40 meter, ( 0.0038 x m2).

Woningen
Voor woonhuizen geldt een vereiste ventilatiecapaciteit per m2 vloeroppervlak 0.9 dm3/s per m2. Als voorbeeld een woonoppervlak van 100 m2  -> 100 x 0.9dm3/s x 3.6 = 324m3/h.

Hiervan eisen onderstaande ruimtes minimaal;
Keuken: 75 m3/h
(Miva) Toiletten: 25 m3/h
Badkamer: 50 m3/h