Van haardwarmte naar aardwarmte

Warmtebelang en ThermoNoord De Goorn zijn klaar voor een mooie, energiebesparende toekomst!

Warmtebelang is het bedrijf dat zich al 15 jaar alleen en volledig bezighoudt met duurzame energie en met name aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame vorm van energie en een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken met gas of kolen. Na jarenlang actief te zijn geweest in het reguliere installatiewerk heeft Warmtebelang zich sindsdien vol overgave op het aardwarmte-pad gestort. Met als bedrijfsmotto ‘Van haardwarmte naar aardwarmte’ vragen zij aandacht voor deze techniek. Deels door idealisme, deels omdat niet elke klus hetzelfde is. Fossiele brandstof is eindig en wordt ieder jaar duurder. Met een warmtepomp kan de gasmeter voorgoed de deur uit! Bij aardwarmte wordt de gasrekening tot nul gereduceerd maar de elektriciteitsrekening wordt wel hoger. Hierdoor is de combinatie aardwarmte met zonnestroom erg interessant.

Warmtebelang is bewust een klein bedrijf. Niet alleen houden zij zo de kosten laag en de service persoonlijk en goed! De klant ziet gedurende het gehele traject dezelfde gezichten; vanaf het eerste gesprek tot en met het laatste inregelen van de warmtepomp. Dat deze formule werkt blijkt, de lijst met referenties groeit gestaag!

Project Warmtebelang
Project Warmtebelang

Maatwerk

Per project wordt gekeken naar de mogelijkheden, afhankelijk van nieuwbouw of een reeds bestaande situatie. Zaken als ventilatiesystemen, verwarming en isolatiewaarde van vloeren, wanden en daken zijn mede bepalend voor het warmteverlies van de woning. Minstens zo belangrijk zijn de wensen van de bewoners. Bij het verwarmen van het tapwater door de warmtepomp en het bepalen van een eventuele boiler wordt gekeken naar de gezinssamenstelling.

ThermoNoord De Goorn is de verbindende schakel voor een ideale maatwerkoplossing. Samen met Warmtebelang stellen ze de klant centraal met een servicegerichte houding en dat is waar Warmtebelang en haar opdrachtgevers behoefte aan hebben.

Certificering en erkenning

Sinds 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een certificering van kracht. Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemgekoppelde warmtepomp werken is het certificaat BRL KBI 6000-21 verplicht. Na deze certificering volgt de verplichte aanvraag voor erkenning door Bodem+.

Warmtebelang is een van de weinige installatiebedrijven in Noord-Holland dat gecertificeerd én erkend is. Hierdoor en door jarenlange ervaring worden ze regelmatig ingezet door collega-installateurs voor technische ondersteuning op de wat meer ingewikkelde projecten. Ook geven ze advies bij reeds geplaatste installaties die niet naar behoren werken.

Project Warmtebelang

Toekomst

Warmtebelang en ThermoNoord De Goorn willen samen, met hun unieke specialismen, de markt versterken en als één partij inspelen op de wensen en behoeften van de uiteindelijke eindgebruiker(s). Niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst.