Installateurs blijven nodig, alleen de benodigde kennis zal veranderen

Wat hebben we toch een leuk vak

Bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij en daarmee ook nog eens je boterham verdienen; veel mooier kan het niet worden. Klaas Meindertsma en Bernard de Vries van technisch installatiebedrijf Bouma vertellen vol passie over hun bedrijf Bouma in het Friese Suameer.

In 1936 startte Bouma het gelijknamige bedrijf wat jaren later werd overgenomen door de broers Bauke en Bob. Toen de gebroeders aangaven ermee te willen stoppen, staken Klaas en Bernard, beiden in dienst van Bouma, de koppen bij elkaar en besloten het bedrijf over te nemen. Vanaf 1 januari 2006 kregen zij de leiding over het bedrijf. Leiding is misschien niet het juiste woord, ten dienste staan past beter. Ervoor zorgen dat de inmiddels 70 medewerkers hun werk efficiënt kunnen doen, daar draait het om volgens Bernard en Klaas.

Bouma
Bouma

Bouma en Awizon

Naast het technisch installatiebedrijf Bouma zijn de heren ook eigenaren van het in zonnepanelen gespecialiseerde bedrijf Awizon in Surhuisterveen. Awizon vormt een mooie aanvulling op Bouma wat gespecialiseerd is in installatietechniek binnen het gebouw.

Samenwerking Bouma en ThermoNoord

Al sinds jaar en dag werkt Bouma graag samen met ThermoNoord. Chris Jonker is hun vaste gesprekspartner. Zo’n vier keer per jaar praten de heren bij, delen hun ervaringen en nemen lopende en nieuwe projecten door. De functie van de groothandel verandert. Het alleen maar dozen schuiven is al lang verleden tijd. ThermoNoord denkt mee, adviseert en zorgt met haar logistiek op maat dat de installateur door kan met zijn installatiewerk. Uiteraard is duidelijk communiceren en elkaar vertrouwen daarbij van groot belang.

Op dit moment loopt een Koplopers project bij 81 woningen in Leeuwarden (het Koploperproject helpt mkb’ers om op een doelgerichte en effectieve manier in één jaar duurzamer te ondernemen). De bestaande huizen worden gesloopt om vervolgens weer op te bouwen tot energiezuinige woningen. Logistiek op maat - per dag, per huisnummer en op de afgesproken tijd leveren - is daarbij van essentieel belang. Niet alleen worden de faalkosten gereduceerd maar ook behoort onnodig wachten tot het verleden. Het eerste deel van het project is inmiddels afgerond en tot tevredenheid van Bouma, verliep de planning tot op de dag nauwkeurig!

Toekomst installatievak

Op de vraag of Bouma nog toekomst ziet voor het installatievak zeggen beide heren volmondig ja. Zij geven echter aan dat er nog een boel gaat veranderen.

Van bouwplaats naar werkplaats

Er is een duidelijke verschuiving te zien van werken op de bouwplaats naar het prefab aanleveren van materialen. Gehele units worden op de werkplaats in elkaar gezet om alleen nog afgemonteerd te worden op de bouwplaats. Dit is snel en efficiënt én het bijkomend voordeel is dat er op de bouw nauwelijks verpakkingsmateriaal.

Techniek

Bouma volgt nieuwe technische ontwikkelingen op de voet. Niet alleen de twee heren maar alle medewerkers houden dit nauwlettend in de gaten. De monteurs blijven na het werk vaak nog even hangen om hun ervaringen over nieuwe technieken te delen.

Bouma heeft in de omgeving tachtig scholen in onderhoud. Vijfentwintig van die scholen zijn inmiddels aangesloten op een computersysteem van Bouma waardoor zij dagelijks zien of er een storing is en wat er eventueel defect is. Het is meerdere malen voorgekomen dat de monteur al bij de school op de stoep stond voordat de school de storing had opgemerkt. Dergelijke digitale gebouwbeheerssystemen zijn de toekomst! Bijkomend voordeel is dat door deze vaak dure en geavanceerde systemen de “beunhazen” buitenspel gezet worden. Daarover sprekend waarschuwt Klaas ons meteen voor de vele gevaarlijke installaties die hij nog steeds tegenkomt. Helaas wordt er nog vaak voor prijs gekozen en niet voor kwaliteit. Dat daarbij de veiligheid in gevaar komt daarvan is men zich in Nederland vaak niet bewust. Verplichte controle op de certificering van bedrijven zou een boel ellende kunnen voorkomen!

Scholing

Als je zo enthousiast bent over het installatievak snap je nauwelijks waarom er maar zo weinig leerlingen zijn. Het is zo’n uitdagend vak, de techniek ontwikkelt steeds en dat daagt toch uit? Om de jeugd te inspireren en te motiveren stelt Bouma met regelmaat het bedrijf open voor scholieren. Want wat er ook in de komende 10 tot 30 jaar gaat gebeuren, installateurs blijven nodig, alleen zal de benodigde kennis veranderen!

Kennis, enthousiasme, een goede sfeer en geen negen tot vijf mentaliteit daar draait het bij Bouma om. Dat het een zwaar vak is staat buiten kijf, maar prachtig is het zeker!

Bouma