ThermoNoord producten

ThermoNoord voert een assortiment van A-merken. Producten van uitstekende kwaliteit zijn een voorwaarde voor een probleemloze verwerking door de installateur. Naast hoogwaardig materiaal is met name ook de beschikbaarheid een vereiste voor de installateur. ThermoNoord zekert in samenwerking met leveranciers de voorraadbeschikbaarheid om u een zo kort mogelijke levertijd te kunnen bieden. Het assortiment is verdeeld in vijf productgroepen:

ThermoNoord staat garant voor kwalitatief hoogwaardige producten!

Alle producten die u via ThermoNoord koopt voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dat komt ook omdat wij uiterst selectief zijn in de keuze van onze leveranciers. Wij stellen hoge eisen en werken uitsluitend met leveranciers die voor de volle 100 procent achter hun producten staan. Niet alleen wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, wij verwachten dit ook van onze leveranciers. Zo wordt er uitsluitend met duurzame materialen gewerkt en wordt er verantwoord geproduceerd.

Mocht u onverhoeds toch een klacht hebben over een door ons geleverd product, dan verzoeken wij u deze klacht kenbaar te maken bij uw ThermoNoord vestiging. Vergeet niet uw order-/factuurnummer en de aard van de klacht door te geven. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen en deze zo spoedig mogelijk oplossen. 
Waarom kiezen voor ThermoNoord?