• Home
  • Tips and tricks

Simpele problemen vragen om simpele oplossingen

Natuurlijk weet u precies hoe klachten het beste verholpen kunnen worden. Ervaring leert echter dat we in deze technisch hoogstaande tijden vaak simpele oplossingen over het hoofd zien.

Tips and tricks

Controleer of de waterdruk voldoende is (minimaal 1.5 bar bij het toestel). Controleer of er spanning op het toestel zit (stekker in het stopcontact). Controleer of het toestel voldoende gas krijgt.

De sifon- of condensafvoer verstopt is. De wisselaar vuil is. De pakkingen lekken. De luchttoevoer vervuild is. De afstelling van de branderdruk – gas/lucht verhouding in orde is. Veel storingen zijn per type / merk verschillend. Vraag daarom altijd naar de storingscode!

Probeer een ander tappunten bijvoorbeeld de keukenkraan of de wastafelkraan. Als deze goed werken ligt het waarschijnlijk niet aan de ketel maar aan de thermostaatkraan. De oorzaak kan een defect van het thermo-element zijn. Als op andere tappunten (meestal dichtbij de thermostaatkraan) het water ook niet goed warm wordt, controleer dan de keerkleppen van de thermostaatkraan. Als de keerklep "warmwater" niet (goed) sluit stroomt er koud water via de thermostaatkraan naar de warmwater leiding.

Controleer de instelling van de thermostaat. Zijn de batterijen nog goed? Controleer op druppelende tappunten. Controleer de temperatuur van het warme water. Dit kan een indicatie zijn voor een defecte sensor/thermostaat of 3-wegklep.

Draai de stekker 180 graden. Sommige toestellen zijn fase gevoelig.

De radiatoren moeten opnieuw ingeregeld worden. Begin met remmen van de doorstroming bij de radiator die het eerste warm wordt.

Een modulerend HR toestel in combinatie met een modulerende thermostaat zorgt voor een zo laag mogelijk gasverbruik / lage watertemperatuur om de gewenste temperatuur te krijgen.

Dit komt meestal door een natuurlijke circulatie in het systeem en is eenvoudig op te lossen door het plaatsen van een keerklep. Bij vloerverwarming in combinatie met een circulatiepomp is dit op te lossen door een 2-wegklep bij het toestel in de CV leiding te plaatsen.